مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Servicio de IP Radio Comercial Dedicado Plan1 - Centova v 3.1.1 Panel de control (panel de cliente)
Auto DJ, Shoutcast V1, V2 Shoutcast, Icecast (Por favor indicar cuál)
Hasta 328 Kbps de calidad de audio
Características Plan1: Oyentes Ilimitados, 30GB espacio, 512MB Ram, 1 IP Dedicada, Puerto 80, 2 CPU Cores, Trafico Mensual: 1000GB, Conexion 100 Mbit/s
Plataforma de servicios Propia, entrega inmediata, despues del pago
Servidores en Estados Unidos y Canada
*99.95% Uptime
*Soporte 24/7, servicio de ayuda, correo electrónico ,telefono, whatsapp

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.185.97) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution